Tarjoamme monipuolisella kokemuksella suunnittelua, neuvontaa ja muita asiantuntijapalveluita seuraavissa pääaiheissa:

Kaavojen sisältö ja vaikutukset

Toimintamme painottuu asemakaavoihin, mutta tehtäviimme liittyvät myös osayleis- ja yleiskaavat. Laadimme vaihtoehtoja ja juridisia kaava-asiakirjoja sekä kuvaamme kaavan vaikutuksia ja havainnollistamme tavoiteltua toteuttamistapaa.

Kaavaprosessit, ehdotukset ja kannanotot

Huolehdimme kaavan (asema-, osayleis- ja yleiskaavan) juridisista vaiheista tavoitteena eri osapuolia tyydyttävä tulos. Laadimme tarvittaessa ehdotuksia ja kannanottoja kaavoituksen eri vaiheissa.

Rakentamisen laatu ja kustannukset

Laadimme rakentamisen ja muun maankäytön vaihtoehtoja ja etsimme laadultaan ja kustannuksiltaan toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot.

Arvostettu ympäristö

Laadimme alueelle ja paikkaan sopivia sekä niiden parhaita puolia esille tuovia ehdotuksia rakentamiselle ja ympäristön huomioon ottamiselle.

Our Services Briefly in English

We are specialized in all planning and architectural tasks ranging from sketches to juridical proposals.